Không hoàn trả
Hoàn trả 5%
Hoàn trả 10%
Đánh lô
3 Càng
Đánh đề
Đầu đuôi
Lô xiên
Đánh 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 99.4 lần, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần. Ví dụ: đánh lô 79 - 1 con 1k, Tổng thanh toán: 1k x 27 = 27k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 79 thì Tiền thắng: 1k x 99.4 = 99.4k, nếu có N lần 2 chữ số cuối là 79 thì Tiền thắng là: 1k x 99.4 x N
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 99.4
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 94
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 89

Đánh 3 chữ số cuối trong lô 23 giải. Thắng gấp 900 lần, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần. Ví dụ: đánh lô 789 - 1 con 1k, Tổng thanh toán: 1k x 23 = 23k. Nếu trong lô có 3 chữ số cuối là 789 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900k, nếu có N lần 3 chữ số cuối là 789 thì Tiền thắng là: 1k x 900 x N
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 850
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 800

Đánh 3 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 900 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 879, Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xx879 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900K
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 850
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 800

Đánh lô giải 7 ( có 4 giải, thanh toán đủ ). Thắng gấp 95 lần. Ví dụ : đánh 1k cho số 79, Tổng thanh toán: 1k x 4 =4k. Nếu trong lô giải 7 có 1 số 79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k.
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 95
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 90
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 85

Đánh 2 chữ số cuối trong giải ĐB. Thắng gấp 95 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 79. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xxx79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 95
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 90
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 85

Đánh 1 chữ số ở hàng chục của giải ĐB. Thắng gấp 9.5 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 7. Tổng thanh toán: 1K. Nếu giải ĐB là xxx7x thì Tiền thắng: 1k x 9.5 = 9.5k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 9.5
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 9
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 8.5

Đánh 1 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 9.5 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 7. Tổng thanh toán: 1K. Nếu giải ĐB là xxxx7 thì Tiền thắng: 1k x 9.5 = 9.5k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 9.5
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 9
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 8.5

Xiên 2 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 17 lần. Ví dụ : đánh 1k cho xiên 11+13, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có "2 chữ số cuối là 11 và 2 chữ số cuối là 13" thì Tiền thắng: 1k x 17 = 17k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 17
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 16
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 15

Xiên 3 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 65 lần. Ví dụ : đánh 1k cho xiên 11+13+15, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 11,13,15 thì Tiền thắng: 1k x 65 = 65k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 65
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 61.5
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 60

Xiên 4 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 250 lần. Ví dụ : đánh 1k cho xiên 11+13+15+20, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 11,13,15,20 thì Tiền thắng: 1k x 250 = 250k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 250
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 235
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 200

Thực tế: 0 VNĐ
Cược tối thiểu
Điểm đánh / 1 con
Điểm thắng / 1 con
Lô đề miền Bắc của nhà cái NOHU có lô 2 số, lô 3 số. Có đầy đủ lô 3 càng, đề đầu, đề đặc biệt, đánh đề đầu đuôi, lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4, lô trượt xiên 4, lô trượt xiên 8, lô trược xiên 10. Tỷ lệ thắng lô đề miền Bắc cực kì cao, lô 2 số miền Bắc tỷ lệ ăn là 1 ăn 99.4 lần, lô 3 số miền Bắc tỷ lệ ăn là 1 ăn 900 lần, lô xiên 2 ăn gấp 17 lần, lô xiên 3 ăn gấp 65 lần, lô xiên 4 ăn gấp 250 lần