Không hoàn trả
Hoàn trả 5%
Hoàn trả 10%
Bao lô
Xỉu chủ
Đánh đề
Đầu đuôi
Lô đá
Đánh 2 chữ số cuối trong lô 18 giải. Thắng gấp 98.4 lần, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần. Ví dụ: bao lô 39 - 1 con 1k, Tổng thanh toán: 1k x 18 = 18k. Nếu trong lô có 1 lần 2 chữ số cuối là 39 thì Tiền thắng: 1k x 98.4 = 98.4k, nếu có N lần 2 chữ số cuối là 39 thì Tiền thắng là: 1k x 98.4 x N
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 98.4
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 93
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 88.4

Đánh 3 chữ số cuối trong lô 17 giải. Thắng gấp 900 lần, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần. Ví dụ: bao lô 789 - 1 con 1k, Tổng thanh toán: 1k x 17 = 17k. Nếu trong lô có 3 chữ số cuối là 789 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900k, nếu có N lần 3 chữ số cuối là 789 thì Tiền thắng là: 1k x 900 x N
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 850
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 800

Đánh giải 7. Thắng gấp 800 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 879, Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải 7 là 879 thì Tiền thắng: 1k x 800 = 800K
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 850
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 800

Đánh 3 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 900 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 879, Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xx879 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900K
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 850
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 800

Đánh 3 chữ số cuối của giải ĐB và giải 7. Thắng gấp 900 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 879, Tổng thanh toán: 2k. Nếu giải ĐB hoặc giải 7 có 3 chữ số cuối là 879 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 850
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 800

Đánh giải 8. Thắng gấp 95 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 79. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải 8 là 79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 95
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 90
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 85

Đánh 2 chữ số cuối trong giải ĐB. Thắng gấp 95 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 79. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xxx79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 95
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 90
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 85

Đánh 2 chữ số cuối trong giải ĐB và Giải 8. Thắng gấp 95 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 79. Tổng thanh toán: 2k. Nếu giải ĐB hoặc giải 8 có 2 chữ số cuối là 79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 95
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 90
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 85

Đánh 1 chữ số hàng chục của giải ĐB. Thắng gấp 9.5 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 6. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xxx6x thì Tiền thắng: 1k x 9.5 = 9.5k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 9.5
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 9
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 8.5

Đánh 1 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 9.5 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 9. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xxxx9 thì Tiền thắng: 1k x 9.5 = 9.5k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 9.5
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 9
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 8.5

Đá 2 của 2 chữ số cuối trong lô 18 giải. Thắng gấp 34 lần. Ví dụ : đánh 1k cho đá 11+13. Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có "1 số mà 2 chữ số cuối là 11 và 1 số mà 2 chữ số cuối là 13" thì Tiền thắng: 1k x 34 = 34k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 34
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 32
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 30

Đá 3 của 2 chữ số cuối trong lô 18 giải. Thắng gấp 185 lần. Ví dụ : đánh 1k cho đá 11+13+15, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 11,13,15 thì Tiền thắng: 1k x 185 = 185k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 185
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 175
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 165

Đá 4 của 2 chữ số cuối trong lô 18 giải. Thắng gấp 970 lần. Ví dụ : đánh 1k cho đá 11+13+15+20, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 11,13,15,20 thì Tiền thắng: 1k x 970 = 970k
Lưu ý:

Đối với không hoàn trả: Tỷ lệ thắng sẽ là 970
Đối với hoàn trả 5%: Tỷ lệ thắng sẽ là 900
Đối với hoàn trả 10%: Tỷ lệ thắng sẽ là 870

Thực tế: 0 VNĐ
Cược tối thiểu
Điểm đánh / 1 con
Điểm thắng / 1 con
Lô đề miền Trung của nhà cái NOHU có lô 2 số, lô 3 số. Có đầy đủ lô 3 càng, đề đầu, đề đặc biệt, đánh đề đầu đuôi, lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4, lô trượt xiên 4, lô trượt xiên 8, lô trược xiên 10. Tỷ lệ thắng lô đề miền Bắc cực kì cao, lô 2 số miền Bắc tỷ lệ ăn là 1 ăn 99.4 lần, lô 3 số miền Bắc tỷ lệ ăn là 1 ăn 900 lần, lô xiên 2 ăn gấp 17 lần, lô xiên 3 ăn gấp 65 lần, lô xiên 4 ăn gấp 250 lần